Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/117130/virtual/www/domains/energetickagramotnost.cz/wp-includes/post-template.php on line 284

Název projektu: Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky
Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Popis projektu

„Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky“
CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Začátek a konec realizace projektu: 2. 7. 2012 – 30. 10. 2013

Energie, její produkce, přeměna a užití již mají význačný dopad na studie o životním prostředí. Vzdělávání v oblasti energie by mělo pokrývat energii, životní prostředí a ekonomii, a poskytovat tak racionální základy pro rozhodování. Klíčovým faktorem je zajištění toho, aby všichni občané byli „energeticky uvědomělí“.

Realizací projektu chceme zvýšit informovanost občanů o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů. Zahrnuje to rozvíjení informovanosti o energeticky nezávislém kraji, povaze a příčině historických a budoucích energetických krizí. Porozumění možnostem, nákladům a dopadům široké škály energetických zdrojů (obnovitelných i neobnovitelných), které jsou nebo budou k dispozici, a důsledkům výběru mezi nimi, může cílovou skupinu naučit cenné dovednosti pro praktický život. K tomu, aby se naše energetika smysluplně rozvíjela, potřebuje Česká republika nejen kvalifikované odborníky, ale také energeticky gramotnou veřejnost.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích materiálů a modelů obnovitelných zdrojů energie, vzdělávacích seminářů (12), workshopů (4) v pasivní administrativní budově a prostřednictvím zapojení médií v rámci reklamní kampaně.

Popis přidané hodnoty projektu:

Projekt jsme záměrně nazvali Energetická gramotnost, jelikož další vzdělávání by mělo cílovou skupinu naučit využívat energii hospodárně pro každodenní život – uvědomit si význam obnovitelných zdrojů energie, které mají velice široké uplatnění. Vzdělávání v oblasti energie by mělo pokrývat energii, životní prostředí a ekonomii, a poskytovat tak racionální základy pro rozhodování. Klíčovým faktorem je zajištění toho, aby všichni občané byli „energeticky uvědomělí“. Role vzdělávání a informačních iniciativ široké veřejnosti je přitom zásadně důležitá. Využití vzdělávání v oblasti energie je v současné době nákladově nejefektivnější metodou vedoucí k úsporám energie a podpoře energetické účinnosti. Toto pozorování je podpořeno četnými studiemi z celého světa. Inovativnost projektu spatřujeme v posílení energetické gramotnosti cílové skupiny a v rozšíření kvalitní nabídky dalšího vzdělávání v oblasti energetiky v Moravskoslezském kraji. Vzdělávání může jednoznačně ovlivnit postoje cílové skupiny za účelem změn v chování, ale může také informovat jednotlivce o energetické politice a technologii, což povede ke změně v jeho chování.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou, na kterou se zaměřují aktivity projektu, jsou účastníci z řad široké veřejnosti, především občané Moravskoslezského kraje.