Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/117130/virtual/www/domains/energetickagramotnost.cz/wp-includes/post-template.php on line 284

Název projektu: Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky
Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Klíčové aktivity

Příprava a vytvoření vzdělávacích materiálů a výukových modelů obnovitelných zdrojů energie pro cílovou skupinu

Klíčová aktivita č.1

V rámci této klíčové aktivity se zpracovávají 3 vzdělávací manuály o energetické gramotnosti. V současné době totiž nemá široká veřejnost souhrnné a dostatečné informace o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů. Vzdělávací manuály budou rozdávány na seminářích a workshopech, jako podpora šíření energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost.

Názvy vzdělávacích manuálů:

  1. Energetika 21
  2. Energetická náročnost budov
  3. Energie a život

Součástí této aktivity je také pořízení a vytvoření názorných výukových modelů obnovitelných zdrojů energie, které budou využívány v rámci nabídky dalšího vzdělávání.

Výukové modely:

  1. Fotovoltaický výukový systém
  2. Systém malé větrné elektrárny
  3. Solární systém
  4. Modulární systém elektrických vodičů a řízení budovy

Realizace informačních a propagačních aktivit zaměřených na cílovou skupinu pro zvýšení zájmu o energetickou gramotnost

Klíčová aktivita č. 2

Získání informací o možnostech absolvování vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřené na energetickou gramotnost a energetický nezávislý kraj je jedním z cílů realizace projektu. Součástí této klíčové aktivity je zajištění propagačních aktivit prostřednictvím rozsáhlé reklamní kampaně, které budou motivovat cílovou skupinu přemýšlet nad energií, její spotřebou a možností využití obnovitelných zdrojů energie a samozřejmě účastnit se jednotlivých vzdělávacích akcí.

Informace o možnostech absolvování vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na energetickou gramotnost a energeticky nezávislém kraji, může široká veřejnost získat pomocí informačních panelů, propagačních plakátů a letáčků, které budou umístěny v prostorách veřejných institucí a v hromadných prostředcích. Dále budou probíhat spoty v rádiích a televizích. O celkové realizaci projektu informují články v novinách a časopisech.

Realizace seminářů a workshopů pro cílovou skupinu

Klíčová aktivita č. 3

Realizací seminářů a workshopů chceme podpořit energetickou gramotnost cílové skupiny a zvýšit zájem lidí o obnovitelné zdroje a energetické úspory.

Zvyšování informovanosti cílové skupiny v rámci seminářů se bude týkat všech aspektů, bude odrážet lokální dostupnost energie a požadavky na ni. Jedná se o kombinaci školení poradenství a praxe, která umožní cílové skupině rozvinout své odborné dovednosti. Semináře povede zkušený odborný lektor z VŠ a odborník z praxe, v závěru budou ukázky modelů obnovitelných zdrojů energie a prohlídka pasivní administrativní budovy. Každý účastník obdrží vzdělávací materiály, které budou sloužit jako podpora seminářů.

Workshopy budou probíhat ve výzkumném a inovačním centru Moravskoslezského dřevařského klastru (VŠB – TUO, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17). Cílem jednodenních workshopů bude netradiční metodou seznámit cílovou skupinu prostřednictvím výukových modelů a samotného domu s energetickou náročností a využitelností energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.