Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/117130/virtual/www/domains/energetickagramotnost.cz/wp-includes/post-template.php on line 284

Název projektu: Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky
Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Vzdělávací manuály

Celkem budou vydány 3 vzdělávací manuály s jednotným názvem ENERGETICKÁ GRAMOTNOST s podnázvy:

  • Energetika 21
  • Energetická náročnost budov
  • Život a energie

Energetika 21

Ke stažení (soubor PDF)

Autoři tohoto vzdělávacího manuálu jsou dlouholetí pedagogové Ostravské univerzity, pan Ing. Pavel Dostál, Ph.D.  a pan doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D..

Zaměření vzdělávacího manuálu:

V současnosti je Česká republika zemí, ve které většina lidí považuje za naprostou samozřejmost, že po zapnutí vypínače svítí světlo, na čerpacích stanicích je dostatek pohonných hmot, podle potřeby můžeme topit, vařit, …

Je to ale opravdu samozřejmost? Mnozí se příliš nezamýšlí, nebo vůbec neví, kde se energie, kterou využívají, bere. V manuálu jsou čtenáři představeny vybrané informace o současné energetice.

První polovina textu je věnována především jednotlivým zdrojům energie a možnostem jejich využívání. Čtenář se může postupně seznámit s energetickým využitím uhlí, ropy, zemního plynu, jadernou energetikou, energetickým využitím vody, biomasy, Slunce, větru, odpadů, využitím geotermální energie a tepla prostředí.

Druhou část tvoří popis elektrizační přenosové soustavy. Materiál má široké veřejnosti představit základní pojmy z oblasti elektroenergetiky, přenosu a řízení energetické soustavy.

Energetická náročnost budov

Ke stažení (soubor PDF)

Na tomto manuálu pracovali akademičtí pracovníci z VŠB – TU Ostrava fakulty stavební pan Ing. Jiří Labudek, Ph.D., slečna Ing. Lenka Michnová a odborník z praxe pan Ing. Jan Neuwirt, který pracuje ve společnosti Intoza. s.r.o.

Zaměření vzdělávacího manuálu:

V současné době jsou největším spotřebitelem energie v Evropě budovy. Segment budov výrazně expanduje, což bude mít v budoucnu za následek zvýšení energetické spotřeby EU jako celku. V souvislosti s legislativou EU o energetické náročnosti budov je nutné projektovat budovy s nízkou energetickou náročností. V současnosti je tedy nutné přijímat opatření s cílem zvýšit počet budov, které nejenže splňují současné minimální požadavky na energetickou náročnost budov, ale jsou i energeticky účinnější. Spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu přednostně pokryta z obnovitelných zdrojů v místě stavby či v jejím blízkém okolí. Tento manuál si klade za cíl koncepčně uvést čtenáře do problematiky energetické náročnosti budovy, jelikož se v nejbližším desetiletí předpokládá dynamický rozvoj tohoto oboru.

Energie a život

Ke stažení (soubor PDF)

Autoři vzdělávacího manuálu jsou pan prof. Ing. Pavel Noskievič, CSC., který pracuje jako akademický pracovník a odborný poradce na VŠB – TU Ostrava ve Výzkumném energetickém centru a pan Mgr. Lukáš Noskievič, který je zaměstnancem VŠB – TU Ostrava, Centra podpory inovací.

Zaměření vzdělávacího manuálu:

Manuál Energie a život je zaměřený na energii k životu, vývoj energetiky, mýta a skutečnosti, samozřejmě nezapomíná na problematiku klimatických změn, obnovitelných zdrojů energie a ekonomiku obnovitelných zdrojů.

Člověk k životu energii nezbytně potřebuje a získává ji z dostupných přírodních zdrojů. Technický rozvoj, rozvoj civilizace a způsob života spotřebu energie neustále zvyšují a jednou se bude muset lidstvo poohlédnout po jiných zdrojích. Jaké zdroje to budou, je nesnadné odhadovat, je ale možné vsadit na rozvoj lidského poznání a jeho historický vývoj. Současný energetický systém vystačí s dnešními zdroji ještě dostatečně dlouho na to, aby připravil a umožnil nástup nových technologií a nových zdrojů a abychom se naučili žít se zdroji, kterým dnes říkáme obnovitelné. Současný energetický poprask je erupcí katastrofických vizí, což není v historii nic nového a jeho přínos lze vidět v tom, že upoutal pozornost na energetiku a na potřebu pokračovat ve zkoumání světa. Největším nebezpečím jsou chybná politická rozhodnutí a geopolitická nestabilita, hlavními hesly by měly být „Racionální hospodaření s energií“ a „Země k životu“.