Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/117130/virtual/www/domains/energetickagramotnost.cz/wp-includes/post-template.php on line 284

Název projektu: Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky
Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Modely obnovitelných zdrojů energie

 • Fotovolatický výukový systém
 • Systém malé větrné elektrárny
 • Solární systém
 • Modulární systém elektrických vodičů a řízení budovy

1. Fotovoltaický výukový systém

Základem fotovoltaického modelu jsou fotovoltaické panely, které využívají sluneční světlo k výrobě elektrické energie pomocí samotného slunečního záření. Solární panely nejsou polohovatelné, přičemž optimální sklon je 30%. Elektrická energie se uchová v akumulátoru, z něhož je posléze vyvedená přes měnič ze stejnosměrného napětí (12 V až 24 V) na napětí střídavé do oběhové sítě. Výkon solárních panelů se bude měřit při různých úhlech a různé intenzitě světla.

Na modelu fotovoltaiky  poznáme a ověříme vlastnosti solárních článků, ale i simulaci fotovoltaického systému.

Vyučovací obsah:

 • Sériové a paralelní zapojení solárních článků
 • Závislost energie na velikosti povrchu solárního článku
 • Závislost energie na úhlu dopadu
 • Závislost energie na úrovni osvětlení
 • Závislost energie na úrovni osvětlení při zátěži
 • Závislost vnitřního odporu na úrovni osvětlení
 • Stínící efekty solárních článků
 • Závislost I-U křivky solárních článků na úrovni osvětlení
 • Závislost I-U křivky solárních článků na teplotě

Fotovoltaický výukový systém

 

2. Systém malé větrné elektrárny

Zařízení umožní vysvětlení moderní větrné elektrárny s generátorem. Kurz zprostředkuje teoretické vědomosti a poskytne podporu při měřeních a vyhodnocení naměřených dat.

Vyučovací obsah

 • Seznámení se konstrukci a funkci větrných elektráren
 • Závislost větrné elektrárny na rychlosti větru:
 • Měření napětí generátoru
 • Určení výstupního výkonu generátoru
 • Změny vytvořeného napětí při připojení zátěže
 • Zkoumání rychlosti větru před a za rotorem
 • Určení efektivity větrné elektrárny
 • Ukládání energie
 • Zkoumání různých typů rotorů
 • Vlastnosti větrného generátoru
 • Závislost větrného generátoru na směru větru

Systém malé větrné elektrárny

3. Solární systém

Solární systém

Fototermické systémy se skládají z různých komponentů. Solární systém  bude zaměřen na nejvíce uživatelskou oblast tzv. sluneční domy. Ukázka výukových modulů je zaměřena na principu využití ohřevu užitkové vody /stejný systém topení/ a ohřevu vody v bazénu.

 

Vyučovací obsah

 • Objasnění různých typů solárních panelů
 • Ukázka zapojení solárního akumulátoru
 • Absorpce tepelného záření
 • Přenos energie konvekcí
 • Principy solárního kolektoru
 • Solární kolektor s čerpadlovým oběhem a výměníkem tepla

Výukový model se skládá ze dvou částí:

 1. Obytný dům
 2. Venkovní bazén

 

4. Modulární systém elektrických vodičů a řízení budov.

Skládá se ze tří panelů.

První panel:

Panel bude tvořen koupelnou a pokojem, pokoj  se skládá z kuchyňského koutu a obývacího pokoje.

V koupelně jsou zapojené dvě zásuvky do rozvaděče. U dveří do koupelny je zapojen vypínač, který spíná svítidlo v koupelně a  přes časový spínač ventilátoru.  Ve druhém pokoji,  který je tvořen kuchyňským koutem s obývacím pokojem,  jsou zapojené  zásuvky elektrické trouby a pračky do rozvaděče. U dveří kuchyňského koutu je sériový přepínač tak, aby se levou kolébkou zapínalo svítidlo v kuchyni a pravou kolébkou zapínalo svítidlo v obývací části pokoje. Střídavým přepínačem, umístěným u dveří do obývacího pokoje, se svítidlo v obývacím pokoji vypne. Podmínkou pro oba přepínače je, že při stavu „vypnuto“ jsou kolébky obou přepínačů v poloze dolů.

Druhý panel:

Toto zapojení lze zahrnout do domovní elektroinstalace, tak aby v předsíni fungovalo požární čidlo a v pokojích fungovaly optická čidla jako zabezpečovací prvky.  Bude zde řešena i zabezpečovací klávesnice, optická závora apod.

Třetí panel:

Tento panel bude sloužit pro výuku datových rozvodů v rodinných domech. Telefonní, kamerový systém řeší i datovou komunikaci v panelových domech. Na tomto panelu bude umístěno i měření a regulace. Opět i tento panel jde propojit mezi oběma ostatními panely tak, aby spolu komunikovaly ve všech použitých alternativách.