Název projektu: Energetická gramotnost – propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky
Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/37.0276

Workshopy

Workshopy budou probíhat ve výzkumném a inovačním centru Moravskoslezského dřevařského klastru (VŠB – TUO, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17). Cílem jednodenních workshopů bude netradiční metodou seznámit cílovou skupinu prostřednictvím výukových modelů a samotného domu s energetickou náročností a využitelností energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.